LA (BONA) COMPANYIA

El cantautor
A qui anomenarem Fe­liu Ventura, celebra els 20 anys als esce­naris amb un concert molt diferent als que està acostumat, on no importa el seu aspecte ni els seus gestos i que pot ser fins i tot imaginat en les ments dels espectadors. Feliu Ventura tenia ganes, des de fa anys, de tirar endavant aquesta experiència. La tardor de 2013 la posa en marxa i els resultats l’esperonen a obrir la contractació de l’espectacle a tots els públics.

El guitarrista
Anomenat Borja Pe­nalba, acompanya el cantautor i di­rigeix artisticament els altres músics (els imaginaris i els reals). No parla. Mai.

La mànager ocasional
A qui an­omenarem Marga Socies, dibuixa el fil roig que unirà el públic amb els músics i convida a seguir-lo. Rep i acomiada i disposa d'artilugis secrets per des­pertar els sentits dels espectadors. És l'única que hi veu i sap el que dir.

El públic
És contractat cada nit en­tre la gent que compra l’entrada, és el personatge més important. Depen del seu esforç l’èxit final del concert a ce­gues.